BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Pisza z dnia 08 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 139/17

Burmistrza Pisza

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  w Piszu

 

Na podstawie art.  30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2016r.  poz. 902 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” z siedzibą w Piszu i nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  poz. 3867 i 3868) zarządzam co następuje :

§1.

Z dniem 08 sierpnia 2017 r. cofam Pani Annie Remiszewskiej powierzenie  pełnienia obowiązków   Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

§2.

Z dniem 08 sierpnia 2017 r. powierzam  Pani Katarzynie Leszczyńskiej-Zarzeckiej pełnienie obowiązków Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu do czasu powołania nowego Dyrektora.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2017 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 12:47
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2017 14:07
Opublikował(a): Anna Milewska
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 194 razy