BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 116 /17 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z  późn. zm.), art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2016 r.  poz. 902 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Piskiego Zakładu Aktywności    Zawodowej „Wieża”  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”   z siedzibą w Piszu i nadania Statutu ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  poz. 3867 i 3868 ) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

Z dniem 31 lipca 2017 r.  odwołuję Pana  Roberta Jarosława Duszyńskiego ze stanowiska Dyrektora  Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  w Piszu .

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 lipca  2017 r. 

 

 Burmistrz

Andrzej Szymborski

 

 

                                              

Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2018 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2018 11:19
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 474 razy