BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 28 położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego 15, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00035470/3, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Agnieszka Kowalczuk,
3.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 11 sierpnia 2017 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2018 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2018 10:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 406 razy