BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do dnia 15 maja 2019 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz  do dnia 15 maja 2019 r. w składzie:
1) Edyta Kryszajtys – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Anna Borawska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2019 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2019 15:53
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 419 razy