BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
oznaczonych j.n.
1/działki niezabudowanej położonej w obrębie Borki , wieś Kałęczyn , gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym 10/1 o powierzchni 9600m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 13690 ,
2/działki niezabudowanej położonej w obrębie Kocioł Duży , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 49/5 o powierzchni 3500m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13736 ,
3/działki niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 112/6 o powierzchni 3700m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13689 ,
4/nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Łysonie , gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym 21/7 o powierzchni 1440m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 13683 ,
w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Ilewicz Marcin
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 04 marca 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 2 mar 2005 09:13
Data opublikowania: środa, 2 mar 2005 09:51
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1766 razy