BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 88/05 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2005 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze, dla przeprowadzenia głosowania na terenie gminy i miasta Pisz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r., w składach osobowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2005 14:37
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2005 08:59
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1755 razy