BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 101/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu w składzie:

1. Jarosław Andrzej Turski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Barbara Damięcka – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 27 wrz 2006 11:59
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2006 12:03
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1650 razy