BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 129/06 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/działki niezabudowanej położonej we wsi Wąglik , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 38/2 o powierzchni 3.025m2m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr 13702 ,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Wąglik , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 38/3 o powierzchni 4.736m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13702 ,
3/działki niezabudowanej położonej we wsi Wąglik , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 38/4 o powierzchni 4.110m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13702 ,
4/działki niezabudowanej położonej we wsi Jaśkowo , gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym 24/8 o powierzchni 7.200m2 , dla której w
Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 12601 ,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 15 grudnia 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 23 lis 2006 12:47
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2006 14:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1759 razy