BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 29/07 Burmistrza Pisza z dnia 02 marca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/19 o powierzchni 999m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
2/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/20 o powierzchni 1.021m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
3/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/21 o powierzchni 1.042m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
4/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/69 o powierzchni 1.030m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
5/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/70 o powierzchni 1.030m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 07 marca 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2007 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2007 12:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1796 razy