BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 czerwca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 72/3 o powierzchni 200m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 11024.

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15 czerwca 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 czerwca 2007r.

Data powstania: wtorek, 5 cze 2007 13:40
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2007 16:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1735 razy