BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 128/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociagowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociagowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP II w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2007 roku

Data powstania: środa, 2 sty 2008 14:26
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 15:55
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1564 razy