BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 166/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r., Nr 11, poz. 214, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Piszu o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Tracą moc: zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 94/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 120/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 133/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 145/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu, zarządzenie Nr 150/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu,

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 13:27
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 13:32
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1769 razy