BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 28/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Pani Grażyna Leszczyńska - przewodniczący – przedstawiciel Gminy Pisz”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 16:07
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 16:10
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1619 razy