BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz”, w składzie:1. Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Krzysztof Nosek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Edyta Kryszajtys – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2008 roku

BURMISTRZ

Jan Alicki
Data powstania: piątek, 29 lut 2008 15:16
Data opublikowania: piątek, 29 lut 2008 16:40
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1534 razy