BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Pisza z dnia 04 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu”.
Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 marca 2008 r.


BURMISTRZ

Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 11 mar 2008 15:13
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2008 15:37
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1810 razy