BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Pisza z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”.
Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Agnieszka Kręciewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Bogusława Dąbrowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2008 r.

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: poniedziałek, 21 kwi 2008 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 21 kwi 2008 15:33
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1561 razy