BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko szkoły lub placówki
i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1
Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach ogłoszony w dniu 19 lutego 2008 r.

§ 2
Zarządzam ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 12 maj 2008 13:58
Data opublikowania: poniedziałek, 12 maj 2008 14:01
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1585 razy