BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Agnieszka Kręciewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Bogusława Dąbrowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2008 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2008 14:28
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1565 razy