BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 7 stycznia 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niżej wymienione roboty:
- budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Łupki,
- budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki,
- modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 63 do m. Turowo Duże,
współfinansowane ze środków programu operacyjnego „SAPARD”.

Na podstawie art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r, o zamówieniach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz pkt. 5.1.8.a. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót (Kp-700-18-ARiMR/6/z) zarządzam, co następuje:
§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niżej wymienione roboty: - budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Łupki, Nr
przetargu – 731-140052/03
- budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki, Nr przetargu – 734-140032/03
- modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 63 do m. Turowo Duże, Nr
przetargu – 734-140046/03
współfinansowane ze środków programu operacyjnego „SAPARD”,
w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Wdowiarski

Sekretarz: Henryk Skrodzki

Członkowie głosujący:
Dariusz Zacharzewski
Anna Bogdanowicz
Elżbieta Sadłowska

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań komisji przetargowej określa Podręcznik Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót oraz Instrukcje dla przewodniczącego komisji, sekretarza i członków głosujących (KP-700-18-ARiMR/6/z).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2004 08:54
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2004 10:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2004 12:24
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1391 razy