BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/177/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021
Pliki do pobrania: