BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza projekcie uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2019 rok
Pliki do pobrania: