BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wykonanie szacunku gruntów na terenie miasta i gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0.87 423-52-10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie szacunku:- lokalu mieszkalnego, położonego w Piszu przy ul. Okopowej 5/11 wraz z ułamkową częścią gruntu,- działek oznaczonych numerami: 370/1, 371/2, 372/6, 375/3 o łącznej pow. 1,2408 ha, położonych w Piszu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika,- działki nr 1126/1 o pow. 0,9881 ha położonej w Piszu przy ul. Słubickiej,- nieruchomości zabudowanej nr 1/21 o pow. 0,1260 ha położonej we wsi Liski gm. Pisz wraz z budynkiem oraz nieruchomości oznaczonej numerami działek 349/59 i 350/23 o łącznej pow. 0,1055 ha, położonej w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej - do celów zamiany nieruchomości,- działka nr 9/1 o pow. 0,0987 ha położona w Piszu przy Alei Turystów.Termin realizacji zamówienia:18 sierpnia 2003 r.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena (za wykonanie całości zamówienia) - 100%

Oferta winna zawierać:1) cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto)2) kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest inspektor UGiM Pisz Pani Helena OstrowskaOtwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2003 r. o godz. 12.00 w pok. nr 42 tut. Urzędu.W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 12:47
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 13:03
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2003 06:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2036 razy