BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu-ul.Warszawska

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod usługi przy ul. Warszawskiej w Piszu.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz.
30 z poźn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości-nieruchomość zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową,
-Numer geodezyjny nieruchomości - 1148/11, 1149/36
-Powierzchnia nieruchomości ogółem - 2485 m2
-Numer KW - dz.nr 1148/11 KW 13998, dz. nr 1149/36 KW 13022,
-Cena nieruchomości (cena wywoławcza) 62.125,00zł,
-wadium w wysokości - 6.000,00zł.
1.Przetarg odbędzie się dnia 22.08.2003 r. o godz. 12,00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy
i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu
6. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz. od 8 00 do 13 00
-najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2003r.
Data powstania: czwartek, 17 lip 2003 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2003 10:50
Data przejścia do archiwum: sobota, 23 sie 2003 20:56
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1899 razy