BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż działki budowlanej w Babrostach.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości -Babrosty, gmina Pisz.
- Opis nieruchomości - działka niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
jednorodzinną.
-Numer geodezyjny nieruchomości - 64/7.
-Powierzchnia działki - 967m2.
-Numer KW - 16556
-Cena wywoławcza - 14.505,-zł.
- Wysokość wadium - 1.500,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2003 r. o godz. 12.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
6. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2003 r.
Data powstania: środa, 30 lip 2003 13:19
Data opublikowania: środa, 30 lip 2003 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2003 17:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1737 razy