BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zawartych umów w 2022 roku

 


Lp.


Numer umowy


Data
i miejsce
zawarcia umowy


Okres obowiązywania
umowy


Oznaczenie stron umowy,
w tym przedstawicieli stron


Określenie przedmiotu umowy


Wartość umowy
brutto


Informacje o źródłach
i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy


Informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą stron umowy,
o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.


OP.3050.3.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.07.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Borkach


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


2.


OP.3050.4.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Ciesinie


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


3.


OP.3050.5.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Hejdyku


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


4.


OP.3050.9.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.04.2022 r.

30.09.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Jeżach


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


5.


OP.3050.11.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.04.2022 r.

30.09.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kapie


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


6.


OP.3050.16.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


01.02.2022 r.

31.07.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Kwiku


2 400,00 zł


fundusz sołecki


 


7.


OP.3050.22.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Pogobiu Średnim


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


8.


OP.3050.29.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Starych Gutach


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


9.


OP.3050.35.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Turowie Dużym


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


10.


OP.3050.38.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Katarzynę Polewaczyk – prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Piszu


Świadczenie usług związanych
z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej
w Wiartlu


4 800,00 zł


fundusz sołecki


 


11.


OP.032.1.2022


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


FIRMA SPORTOWO - TURYSTYCZNA SEBA - SPORT SEBASTIAN CIBOROWSKI, reprezentowana przez Sebastiana Ciborowskiego


Obsługa dwóch tras narciarskich - Zielonej i Czerwonej, o łącznej długości 36,6 km w Wiosce Narciarskiej ,,WIARTEL"


Maksymalna kwota wynagrodzenia - 4 000,00 zł


budżet Gminy


 


12.


OP.8124.1.22


3 stycznia 2022 r., w Piszu


03.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, reprezentowane przez: Prezesa – Marcina Pysza, Wiceprezesa  - Ewę Olchowy


Prowadzenie na terenie Gminy Pisz ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób
z zaburzeniami psychicznymi


W 2022 r. -
1 164 000,00 zł


W 2023 r. kwota dotacji uzależniona będzie od dotacji jaką Zleceniodawca otrzyma z budżetu państwa na realizację zadania


dotacja budżet państwa


 


13.


OP.032.2.2022


14 stycznia 2022 r., w Piszu


14.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego


Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku


23 850,00 zł


budżet Gminy


 


14.


 OP.032.3.2022


14 stycznia 2022 r., w Piszu


14.01.2022 r.

31.12.2022 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza


 


Miejsko - Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, reprezentowany przez Dyrektora – Szymona Milewskiego


 Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu przyszkolnego przy
ul. Mickiewicza – Etap I


 5 549 924,00 zł


 budżet Gminy


 

15. OP.032.4.2022 14 stycznia 2022 r. w Piszu

14.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piski Dom Kultury w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Katarzynę Sobiech

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury 5 656 223,70 zł budżet Gminy  
16.
OP.032.6.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Medialna PICTAM 2 Eliza Truszkowska reprezentowana przez Elizę Truszkowską

Zamieszczanie na portalu internetowym www.tygodnikpiski, ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
650,00 zł miesięcznie
budżet Gminy
 
17.
OP.032.5.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MASURIA Krzysztof Szyszkowski reprezentowana przez Kszysztofa Szyszkowskiego

Zamieszczanie na portalu internetowym www.piszanin.pl, ogłoszeń, komunikatów oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Piszu
650,00 zł miesięcznie
budżet Gminy
 
18.
OP.7021.8.2022
1 lutego 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Epicenter24 Sylwia Grodzka reprezentowany przez Sylwię Grodzką

Dostawa tablic informacyjnych szt. 22 dla sołectw Gminy Pisz
39 669,96 zł
fundusz sołecki
 
19.
OP.7013.1.2022
31 stycznia 2022 r. w Piszu

31.01.2022 r.

31 03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BIURO GEODEZJI Cezary Stypułkowski reprezentowane przez Cezary Stypułkowski

Wykonanie map do celów projektowych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, tor dla rowerów, hulajnóg i rolek) dla 9 sołectw w Gminie Pisz
7 500,00 zł
fundusz sołecki
 
20.
OP.3050.21.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa kosiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek Cup Cadet LT1 NS 92, o mocy 8,1 kW, z silnikiem 1 cylindrowym, z przekładnią hydrostatyczną, z dwoma nóżami tnącymi z koszem
8 990,00 zł
fundusz sołecki
 
21.
OP.3050.18.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa koiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek CUP Cadet LT1 NS 96, z silnikiem 1 cylindrowym, typ silnika spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy z pompą i filtrem oleju o mocy 8,3 kW, z dwoma nożami tnącymi z wyrzutem bocznym, bez kosza
7 990,00 zł
fundusz sołecki
 
22.
OP.3050.9.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,LAS-OGRÓD" BEATA JASIONOWSKA reprezentowany przez Beatę Jasionowską

Dostawa kosiarki spalinowej ogrodowej typu traktorek Cup Cadet LT1 NS 96, z silnikiem 1 cylindrowym, typ silnika spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy z pompą i filtrem oleju o mocy 8,3 kW, z dwoma nożami tnącymi z wyrzutem bocznym, bez kosza
7 990,00 zł
fundusz sołecki
 
23.
OP.3050.19.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 120 (1,8 KM), kosa mechaniczna z wielofunkcyjnym uchwytem oburęcznym
1 799,00 zł
fundusz sołecki
 
24.
OP.3050.4.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 55, o mocy 1,0 KM i ciężarze 4,9 kg, z silnikiem 2-MIX oraz uchwytem oburęcznym
949,00 zł
fundusz sołecki
 
25.
OP.3050.28.2.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 120 (1,8 KM), kosa mechaniczna z wielofunkcyjnym uchwytem oburęcznym
1 799,00 zł
fundusz sołecki
 
26.
OP.3050.2.1.2022
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ,,PABART" Paweł Bartnicki reprezentowany przez Pawła Bartnickiego

Dostawa kosy spalinowej Stihl FS 260, o mocy 2,0 kW/2,7 KM z uchwytem oburęcznym i głowicą AC 46-2
2 999,00 zł
fundusz sołecki
 
27.
OP.3050.15.1.2022

10 lutego 2022 r. w Piszu.

10.02.2022 r.

28.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT HUBERT CZYŻ reprezentowane przez Huberta Czyż

Wykonanie prac elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Kwiku
799,50 zł
fundusz sołecki
 
28.
  26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01. 2022 r.

31.12.2022 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Komenda Powiatowa Policji w Piszu reprezentowana przez Marcina Kubasa - Komendanta Powiatowej Policji w Piszu

Sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjinowania Komendy Powiatowej Policji w Piszu (wydatki bieżące)
15 000,00 zł
budżet Gminy
 
29.
OP.7021.2.2022
17 stycznia 2022 r. w Piszu

17.01.2022 r.

28.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo ,,BELPAX" Benedykt Kazimierz Podgórski Hurtowania Materiałów Budowlanych reprezentowane przez Beatę Wiśniewską

Dostawa węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 4,0 tony
6 000,00 zł
budżet Gminy
 
30.
OP.3050.28.1.2022
19 stycznia 2022 r. w Piszu

19.01.2022 r.

31.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andax Sp. z o.o. Hurtownia Andax Adam Bębenek reprezentowana przez Adama Bębenek

Dostawa sprzętu sportowego dla sołectwa Stare Guty
5 770,00 zł
fundusz sołecki
 
31.
R.3/22
4 stycznia 2022 r. w Piszu

04.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Danuta Paliwoda

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Maldanin - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok 2022 - 1 353,00 zł

2023 - 1 353,00 zł

   
32.
R.4/22
5 stycznia 2022 r. w Piszu

05.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mieczysław Wójcik

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karwik - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok 2022 - 825,00 zł

2023 - 825,00 zł

   
33.
U.1/22
3 stycznia 2022 r. w Piszu

03.01.2022 r.

31.12.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AUTO KOMIS ,,MIX" EWA GLEBA reprezentowany przez Ewę Gleba

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej - teren przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej

Czynsz za rok 2022 - 6 765,00 zł

2023 - 6 765,00 zł

2024 - 6 765,00 zł

   
34.
G.4/22
3 stycznia 2022 r. w Piszu

03.01.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Kania

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy - teren przeznaczony do zagospodarowania

Czynsz za rok

2022 - 1 024,59 zł

2023 - 1 024,59 zł

 

   
35.
U.2/22
5 stycznia 2022 r. w Piszu

05.01.2022 r. 04.02.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Beata Samul

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pilchy - teren przeznaczony do zagospodarowania

Czynsz za rok

2022 - 1 224,46 zł

2023 - 116,85 zł

   
36.
  18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Flashing Star Łukasz Ziółek reprezentowany przez Łukasza Ziółek

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpsółmałżonków oraz dzieci), z usług SolarFit

4 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
37.
4133/22/2022
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Miejsko-Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu reprezentowany przez Dyrektora - Szymona Milewskiego

Korzystanie z usług krytej pływalni w Piszu przy ul. Kwiatowej 2 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (wpółmałżonków oraz dzieci)

2 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
38.
  27 stycznia 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Gabinet Masażu Marek Małż reprezentowany przez Marka Małż

Korzystanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz członków ich rodzin (współmałżonków oraz dzieci), z usług fizjoterapeutycznych w zakresie masażu ciała

6 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
39.
Org.2601.4.2022
13 stycznia 2022 r. w Piszu

13.01.2022 r.

24.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa paneli winylowych, podkładu pod panele oraz listw przypodłowgowych

6 502,16 zł

budżet Gminy
 
40.
Org.2601.2.2022
20 stycznia 2022 r. w Piszu

20.01.2022 r.

14.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Dostawa blatów pod umywalki nablatowe, osłony pisuarów oraz zabudowy WC

53 460,00 zł

budżet Gminy
 
41.
Org.2601.5.2022
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

28.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa rekuperatorów kompaktowych

5 320,00 zł

budżet Gminy
 
42.
Org.2601.6.2022
20 stycznia 2022 r.w Piszu

20.01.2022 r.

24.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,BUDROL" Waldemar Mielnicki reprezentowane przez Waldemara Mielnickiego

Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu

9 284,29 zł

budżet Gminy
 
43.
Org.2601.7.2022
29 stycznia 2022 r. w Piszu

29.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowana przez Damiana Kordal

Montaż rekuperatorów ściennych w łazienkach budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

1 537,50 zł

budżet Gminy
 
44.
GK.7021.4.2022
10 stycznia 2022 r. w Piszu

10.01.2022 r.

01.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Bełżyśki

Dokonanie analizy zagrożenia na obszarach wodnych zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.), łącznie z identyfikacją miejsc stanowiących zagrożenie dla osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Pisz

1 205,40 zł

budżet Gminy
 
45.
GK.7021.1.2022
11 stycznia 2022 r. w Piszu

11.01.2022 r.

04.02.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KONSTALMET Piosek Spółka jawna

Dostawa 50 sztuk wkładów z blachy ocynkowanej ogniowo, stożkowych o grubości 0,5 mm, średnica pod kołnierzem 36,0 cm, średnica dolna 25,5 cm opcja z popielnicą do betonowych koszy ulicznych

4 920,00 zł

budżet Gminy
 
46.
GK.7021.2.1.2022
17 stycznia 2022 r. w Piszu

17.01.2022 r.

10.02.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. reprezentowa przez Michała Potocznego - Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Zabawę - Prokurenta

Przeprowadzenie części badań oraz opracowanie zbiorczego sprawozdania z wyników wszystkich przeprowadzonych badań w 2021 roku w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niz niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości  Kocioł Duży, gmina Pisz na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 z późn. zm.)

762,60 zł

bużet Gminy
 
47.
GK.7021.2.2.202
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

28.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

HANDEL DETALICZNY I HURTOWY Regina Usidus reprezentowany przez Reginę Usidus

Przeprowadzenie badania osiadania składowiska w zakresie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Kocioł Duży, gmina Pisz na działkach nr 159/2 i 160 obręb Kocioł Duży oraz działce nr 46 obręb Stare Guty, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. poz. 523 z późn. zm.)

600,01 zł

budżet Gminy
 
48.
GK.7031.120.1.2021
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Michała Trusewicz - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, działającego z upoważnienia Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Piszu, reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz, których właścicielem jest gmina Pisz

300 604,90 zł

budżet Gminy
 
49.
GK.7031.120.2.2021
18 stycznia 2022 r. w Piszu

18.01.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Michała Trusewicz - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, działającego z upoważnienia Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu reprezentowana przez Leszka Jerzego Leniec - Dyrektora

Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji wraz z bioodpadami) od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Pisz oraz obiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli ww. nieruchomości na terenie gminy Pisz.

218 676,00 zł

budżet Gminy
 
50.
OP.03.12.2022
21 lutego 2022 r. w Piszu

21.02.2022 r.

04.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

IMPRESS REKLAMA s.c. reprezentowana przez Marka Tomella

Dostawa 43 szt. teczek konferencyjnych formatu A4 wykonanych z ekoskóry, o wymiarach 260 mm x 355 mm x 50 mm z tłoczeniem logo Gminy Pisz

4 601,43 zł

budżet Gminy
 
51.
  10 lutego 2022 r. w Piszu

01.02.2022 r.

31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

GRUPA WM Spółka z o.o. reprezentowana przez Macieja Józefa Materę - Prezesa Zarządu

Wydawanie raz na kwartał gazety miejskiej w objętości 8 stron (naklad 4000 egzemplarzy, kolor, format 289x380, papier 45 g) oraz wkładkowaniu raz na kwartał gazety miejskiej do wydania Gazety Piskiej oraz dostarczeniu do siedziby Zleceniodawcy pozostałej części nakładu gazety miejskiej

Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 13 776,00 zł

budżet Gminy
 
52.
OP.3050.27.1.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Produkcyjno-Handlowa AGMET reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Wykonanie serca na nakrętki w kolorze RAL 7037 dusty grey, linia życia zaznaczona na czerwono oraz tabliczką z napisem ,,Gmina Oisz - Sołectwo Snopki"

2 450,00 zł

fundusz sołecki
 
53.
OP.3050.40.1.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego  - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Produkcyjno-Handlowa AGMET reprezentowana przez Grzegorza Maksymowicz

Wykonanie serca na nakrętki w kolorze RAL 7037 dusty grey, linia życia zaznaczona na czerwono oraz tabliczką z napisem ,,Gmina Pisz - Sołectwo Zdory"

2 450,00 zł

fundusz sołecki
 
54.
Org.2601.9.2022
24 lutego 2022 r. w Piszu

24.02.2022 r.

04.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

,,Kam-Lift" Kamil Wojciechowski reprezentowany przez Kamila Wojciechowskiego

Czyszczenie rynien wokół budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

1 353,00 zł

budżet Gminy
 
55.
Org.2601.8.2022
25 lutego 2022 r. w Piszu

25.02.2022 r.

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

VOLARIS Marcin Ziemiański reprezentowany przez Marcina Ziemiańskiego

Konfiguracja 4 przełączników Cisco 48P (48 x 10/100/1000 (PoE+)

3 690,00 ZŁ

budżet Gminy
 
56.
Org.2601.10.2022
1 marca 2022 r. w Piszu

01.06.2022 r.

31.05.2025 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

INFOR PL Spółka Akcyjna

Dostęp on-line do publikacji INFORLEX Administracja wersja Standard oraz Dziennika Gazety Prawnej w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.

11 425,44 zł

budżet Gminy
 
57.
IPF.042.1.2019/1.2022
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -Handlowe ELEKTROMET Barma Iwona i Robert reprezentowane przez Roberta Barmę

Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem terenu - modernizacja targowiska miejskieo w Piszu

24 464,70 zł

budżet Gminy
 
58.
IPF.042.1.2019/2.2022
26 stycznia 2022 r. w Piszu

26.01.2022 r.

18.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotra Ciotrowskiego

 

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem terenu - modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"

2 460,00 zł

budżet Gminy
 
59.
IPF.041.11.2021
18 lutego 2022 r. w Piszu

18.02.2022 r.

23.02.2023 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy reprezentowany przez Reginę Usidus

Wykonanie mapy do celów projektowych obejmujacej obszar położony na działce o nr geod. 21 obręb Wiartel

700,00 zł

budżet Gminy
 
60.
IPF.042.3.2021/2.2022
12 stycznia 2022 r. w Piszu

12.01.2022 r.

29.10.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

WARVIA ŁUKASZ DRZYZGUŁA reprezentowana przez Łukasza Drzyzgułę

Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Przebudowa przejącia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Piszu"

11 414,40 zł

budżet Gminy oraz dofinansowanie z RFRD - 4 922,88 zł
 
61.
ZPN.6845.622.2021
7 lutego 2022 r. w Piszu

21.04.2021 r.

06.02.2022 r.

Gmina Pisz

Zdzisław Kijora

Bezumowne użytkowanie działki nr 1863 położonej w Piszu przy ul. Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

1 415,00 zł

   
62.
R.9/22
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Kijora

Dzierżawa nieruchomości niezbudowanej położonej w Piszu przy ulicy Długiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 1863

Czynsz za rok

2022 - 1 554,00 zł

2023 - 1 745,00 zł

   
63.
ZPN.6845.623.2021
7 lutego 2022 r. w Piszu

08.12.2020 r.

06.02.2022 r.

Gmina Pisz

Zdzisław Kijora

Bezumowne  użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu przy ul. Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

2 705,00 zł

   
64.
R.10/22
7 lutego 2022 r. w Piszu

07.02.2022 r.

31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zdzisław Kijora

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych położonychw Piszu przy ulicy Długiej (teren użytkowany na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 2 050,00 zł

2023 - 2 302,00 zł

   
65.
H.1/22
3 lutego 2022 r. w Piszu

03.02.2022 r.

27.05.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dorota Wojtalewicz-Mielczarczyk

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszu, przy ul. Staszica (teren pod hangarem)

Czynsz za rok

2022 - 553,00 zł

2023 - 246,00 zł

   
66.
  14 lutego 2022 r. w Bielsku-Białej

01.03.2022 r.

28.02.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

,,ABAKUS Systemy Teleinformtyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Mariusza Pancerz- Dyrektora Technicznego

Świadczenie usługi w ramach systemu wspomagania działań Ochotniczych Straży Pożarnych - ,,e-Remiza"

890,00 zł

budżet Gminy
 
67.
PO.5531.13.1.2022
9 marca 2022 r. w Piszu

09.03.2022 r.

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wykonanie prac w zakresie oczyszczenia i udrożnienia kolektora deszczowego na terenie przy ulicy Gdańskiej wPiszu (wynajem samochodu specjalnego)

22 386,00 zł

budżet Gminy
 
68.
PO.5531.13.2022
14 lutego 2022 r. w Piszu

14.02.2022 r.

16.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Wykonanie prac w zakresie oczyszczenia i udrożnienia kolektora deszczowego na terenie przy ulicy Gdańskiej w Piszu

4 114,00 zł

budżet Gminy
 
69.
Org.2601.13.2022
17 marca 2022 r. w Piszu

17.03.2022 r.

08.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Wykonanie mebli biurowych do pokoju nr 38 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

22 000,00 zł

budżet Gminy
 
70.
Org.2601.14.2022
22 marca 2022 r. w Piszu

22.03.2022 r.

22.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MP STUDIO OKIEN I DRZWI KAROLINA PAPIEŻ  reprezentowane przez Karolinę Papież

Wykonanie rolet wewnętrznych w kolorze IZYDA A825 - 3 szt. oraz zestaw montażowy do rolet - 1 szt.

668,00 zł

budżet Gminy
 
71.
IPF.7013.2.2022
8 marca 2022 r. w Piszu

08.02.2022 r.

29.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

MINIWATT Sp. z o.o. reprezentowana przez Marka Zychla - Prezesa Zarządu

Dostawa 22 żarówek Mini Sreet Ape Led 75W w ramach zadania pn.: ,,Wymiana zarówek na istniejącym oświetleniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Piszu"

6 494,40 zł

budżet Gminy
 
72.
IPF.041.2.2022
14 marca 2022 r. w Piszu

14.03.2022 r.

21.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH reprezentowana przez Magdalenę Fuk - Prezesa Zarządu Fundacji oraz Magdalenę Jurgielewicz - Członka Zarządu Fundacji

Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz" - etap II

7 000,00 zł

budżet Gminy
 
73.
OP.7021.18.2022
21 marca 2022 r. w Piszu

21.03.2022 r.

29.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Ogólnobudowlany Józef Dykty reprezentowany przez Józefa Dykty

Wymiana pokrycia ogniomuru z blachy stalowej powlekanej o powierzchni 3,50 m2 na świetlicy wiejskiej w Karpie z materiałow własnych Wykonwcy

1 931,10 zł

Ubezpieczyciel- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 
74.
R.12/22
1 marca 2022 r. w Piszu

01.03.2022 r.

31.12.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ryszard Kukawka

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Uściany, miejscowość Uściany Stare (użytkowanie na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 1 089,00 zł

2023 - 1 300,00 zł

2024 - 1 300,00 zł

   
75.
R.14/22
21 marca 2022 r. w Piszu

21.03.2022 r.

20.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bohdan Tańcula

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu, przy ul. Długiej (uzytkowanie na cele rolne)

Czynsz za rok

2022 - 451,00 zł

2023 - 575,00 zł

2024 - 124,00 zł

   
76.
O.12/22
17 marca 2022 r. w Piszu

17.03.2022 r.

16.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marcin Nowakowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej połozonej w Piszu, przy ul. Wąglickiej (użytkowana jako ogródek)

Czynsz za rok

2022- 420,00 zł

2023 - 525,00 zł

2024 - 105,00 zł

   
77.
Rep.A.Nr1275/2022
3 marca 2022 r. w Piszu

od

03.03.2022 r.

Gmina Pisz  reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Marianna Waszkiewicz

Sprzedaż nieruchomości w formie zamiany

27 900,00 zł

   
78.
Rep.A.Nr1451/2022
11 marca 2022 r. w Piszu

od

11.03.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Artur Teodorczyk

Sprzedaż nieruchomości

107 502,00 zł

   
79.
Rep.A.Nr1436/2022
10 marca 2022 r. w Piszu

od

10.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchlskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bożena Bylica, Andrzej Bylica

Sprzedaż nieruchomości

110 208,00 zł

   
80.
Rep.A.Nr1444/2022
10 marca 2022 r. w Piszu

od

10.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Szymon Trzcinka

Sprzedaż nieruchomości

167 710,50 zł

   
81.
Rep.A..Nr353/2022
19 stycznia 2022 r. w Piszu

od

19.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisz

Krzysztof Długozima,

Agnieszka Długozima

Sprzedaż nieruchomości

5 300,00 zł

   
82.
Rep.A.Nr783/2022
10 lutego 2022 r. w Piszu

od

10.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dariusz Pykało

Sprzedaż nieruchomości

47 232,00 zł

   
83.
Rep.A.Nr790/2022
10 lutego 2022 r. w Piszu

od

10.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Jerzy Gromiec, Maria Gromiec

Sprzedaż nieruchomości

34 700,00 zł

   
84.
Rep.A.Nr1530/2022
16 marca 2022 r. w Piszu

od

16.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Wojciech Jermacz, Małgorzata Jermacz

Sprzedaż nieruchomości

145 500,00 zł

   
85.
Rep.A.Nr1548/2022
16 marca 2022 r. w Piszu

od

16.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grzegorz Kozioł

Sprzedaż nieruchomości

11 562,00 zł

   
86.
Rep.A.Nr1555/2022
17 marca 2022 r. w Piszu

od

17.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Waldemar Walker, Ewa Walker

Sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany

7 411,97 zł

   
87.
Rep.A.Nr579/2022
11 marca 2022 r. w Piszu

od

11.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Dorota Beata Brzezińska

Sprzedaż nieruchomości

6 433,80 zł

   
88.
Org.2601.15.2022
24 marca 2022 r. w Piszu

24.03.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Produkcja i Renowacja Mebli ,,STOLAR" Justyna Danuta Wojsiat reprezentowana przez Justynę Wojsiat

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 31 Urzędu Miejskiego w Piszu

22 200,00 zł

budżet Gminy
 
89.
Org.2601.16.2022
24 marca 2022 r. w Piszu

24.03.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Grospol Jędruch Spółka Jawna reprezentowana przez Karolinę Kostyra-Prusakiewicz

Zakup 15 szt. krzeseł ISO

2 859,75 ZŁ

budżet Gminy
 
90.
GK.7021.30.2022
15 marca 2022 r. w Piszu

15.03.2022 r.

15.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet Iwona i Robert Barma reprezentowane przez Roberta Barmę

Wykonanie prac polegających na naprawie uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego zlokalizowanego w miejscowości Szeroki Bór Piski na działce o nr geodezyjnym 2/45 obręb Snopki

2 493,12 zł

budżet Gminy
 
91.
Org.2601.11.1.2022
16 marca 2022 r. w Piszu

16.03.2022 r.

30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysik reprezentowany przez Adama Matysika

Wybudowanie sieci światłowodowych przeznaczonych do monitoringu w miejscowości Pisz, relacji:: 1) ul. Gustawa Gizewiusza 5 - ul. Olsztyńska 5;

2) ul. Olsztyńska 5 - ul. Olsztyńska 2;

3) Rondo Stanisława Mikołajczyka  - ul. Tęczowa - budowa infrastruktury teletechnicznej

85 977,62 zł

budżet Gminy
 
92.
Org.2601.17.2022
5 kwietnia 2022 r. w Piszu

05.04.2022 r.

30.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa paneli winylowych

14 952,30 zł

budżet Gminy
 
93.
Nr 1/2022
23 marca 2022 r. w Piszu

25.03.2022 r.

24.03.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW" reprezentowane przez Lucynę Adamską - Dyrektora Oddziału w Ełku

Ubezpieczenia komunikacyjne Floty Samochodowej

5 080,00 zł

budżet Gminy
 
94.
OP.7021.23.2022
4 marca 2022 r. w Piszu

04.04.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Regina Usidus Handel Detaliczny i Hurtowy reprezentowany przez Reginę Usidus

Wznowienie granic działki gminnej położonej w miejscowości Pogobie Tylne o numerze geodezyjnym 67 obręb Pogobie Tylne

2 500,00 zł

fundusz sołecki
 
95.
Org.2601.18.2022
7 marca 2022 r. w Piszu

07.04.2022 r.

28.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zatępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowane przez Annę Szypczyńską

Dostawa płytek ceramicznych dla Urzędu Miejkiego w Piszu

7 158,00 zł

budżet Gminy
 
96.
U.12/22
29.03.2022 r.

29.03.2022 r. 28.03.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

PHU GROT Jacek Olszewski reprezentowane przez Jacka Olszewskiego

 

Dzierżawa nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Piszu, ul. Trzcinowej  w Piszu oraz ul. Olsztyńskiej w Piszu z przeznaczeniem do użytkowania pod tablice reklamowe

Czynsz za rok

2022 - 11 634,57 zł

2023 - 15 221,25 zł

2024 - 3 586,68 zł  

   
97.
U.10/22
17.03.2022 r.

18.03.2022 r. 17.03.2023 r.

 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zatępcę Burmistrza Pisza

Damian Ciborowski

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Turystów w Piszu - teren przeznaczony na cele rekreacyjne

1 230,00 zł

 

   
98.
Rep. A Nr 1822/2022
25.03.2022 r

od

25.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mariusz Filipkowski Agata Filipkowska

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

6 297,50 zł

   
99.
Rep. A Nr 1815/2022
25.03.2022 r.

od

25.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Szczepan Szymaniak Lucyna Szymaniak

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 

7 499,20 zł

   
100.
Rep. A Nr 1670/2022 22.03.2022 r.

od

22.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Szczech

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

5 216,00 zł

   
101.
Rep. A Nr 1006/2022 29.03.2022 r.

od

29.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Bogusław Komorowski      Barbara Komorowska

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

7 105,90 zł

   
102.
Rep. A Nr 1386/2022 31.03.2022 r.

od

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Chęciński

 Sprzedaż nieruchomości

113 160,00 zł

   
103.
Rep. A Nr 1394/2022 31.03.2022 r.

od

31.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Patryk Orzechowski Michał Makulski    Adam Nowak

Sprzedaż nieruchomości

396 552,00 zł

   
104.
U.11/22 23.03.2022 r.

24.03.2022 r. 29.02.2024 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Gietek reprezentowany przez Krzysztofa Gieteki

 

Dzierżawa nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania pod plac do prowadzenia nauki jazdy

Czynsz za miesiąc marzec - 50,43 zł

Wyskość czynszu za pozostałe miesiące -193,11 zł

 

 

   
105.
U.4/22
24.01.2022 r.

25.01.2022 r. 31.12.2023 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SUS Complex Krzysztof Woźniak reprezentowany przez Krzysztofa Woźniak

Ośrodek Wczasowy "ENERGETYK" Maria Rakowskia, Marek Rakowski, Tomasz Rakowski 

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Długiej w Piszu - teren przeznaczony do użytkowania pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022- 1.033,20 zł

2023- 1.107,00 zł

   
106.
2601.12.3.22
28.03.2022 r.

od

28.03.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

mjc sp. z o.o. reprezentowaną przez Michała Janasa - Prezesa Zarządu

Świadczenie usług doradczych w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

18.450,00 zł

   
107.
GK.7226.3.2022
20.01.2022 r.

20.01.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

5.481,16 zł

budżet Gminy  
108.
GK.7226.20.2022
21.01.2022 r.

do

11.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Klisiatys Usługi Leśne Karlas

Przycięcie gałęzi trzech drzew zlokalizowanych na terenie gminnym na działce o nr geod. 431/64 obręb Pisz1 oraz uprzątnięcie terenu

1.500,00 zł

budżet Gminy  
109.
GK.7226.27.2022
04.02.2022 r.

do

07.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma "Bukowski" Robert Bukowski

Naprawa drogi  gminnej położonej na działkach o nr geod. 229 i 60/10 obręb Kocioł Duży poprzez nawiezienie 15 ton żwiru 0,6

2.214,00zł

budżet Gminy  
110.
GK.7226.35.2022
22.02.2022 r.

do

25.02.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski

Dostawa 6 ton masy asfaltowej

6.113,10 zł

budżet Gminy  
111.
GK.7226.60.2022 28.03.2022 r.

do

08.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

"AZYL" Ryszard Minkiewicz

Dostawa znaków drogowych wraz z ich elementami mocującymi

8.841,24 zł

budżet Gminy  
112.
GK.6230.7.2022 29.03.2022 r.

do

30.09.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

URBANIKA Agata Czajka-Komorowska reprezentowana przez Agatę Czajka- Komorowska

Sprządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pisz

14.600,00 zł

wnioskowana dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii - 11.200,00 zł

budżet Gminy - 3.400,00 zł

 
113.
IPF.7013.7.2020
07.04.2022 r.

do

11.04.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Usługi Leśne Jacek Dąbkowski

Wykonanie prac polegających na wycince 10 sztuk drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Matejki w Piszu - " Przebudowa ulicy Matejki w Piszu"

6.500,00 zł

budżet Gminy  
114.
OP.524.1.2022
28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie "Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik" reprezentowane przez Prezesa Zarządu Dariusza Kilińskiego i Skarbnika Elżbietę Borkowską

Realizacja zadania publicznego pn.: "Targi produktów ekologicznych"

1.000,00 zł

budżet Gminy
 
115
OP.524.2.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Prezesa - Zbigniewa Kurowickiego oraz Członka Zarządu -  Jarosława Srokę

Realizacja zadania publicznego pn.: "Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz"

19.000,00 zł

budżet Gminy
 
116.
OP.524.3.2022 06.04.2022 r.

06.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy "Mazur" rezprezentoway przez Prezesa - Krzysztofa Czerwińskiego oraz Wiceprezesa - Rafała Timoszczuk

Realizacja zadania publicznego pn.:  "Piłka nożna dla wszystkich"

45.100,00 zł

 budżet Gminy
 
117.
OP.524.4.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Huragan Pisz reprezentowane przez Prezesa - Wiolettę Siwik

Realizacja zadania publicznego pn.: " Piłka nożna dla dzieci i młodzieży"

1.200,00 zł

 budżet Gminy
 
118.
OP.524.5.2022 28.03.2022 r.

28.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Przewodniczącego - Krzysztofa Rumińskiego oraz Sekretarza - Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.: "Sport Szkolny 2022"

2.100,00 zł

budżet Gminy  
119.
OP.524.6.2022 30.03.2022 r.

30.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu reprezentowanym przez Przewodniczącego Oddziału rejonowego w Piszu - Krzysztofa Rumińskiego oraz  Skarbnika Oddziału Rejonowego w Piszu- Elżbietę Kołowajtys

Realizacja zadania publicznego pn.: "Emerycie ruszaj się"

5.100,00

budżet Gminy  
120.
OP.524.7.2022 30.03.2022 r.

30.03.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa - Marcina Pysz oraz Sekretarza Joannę Jarząbek

Realizacja zadania publicznego pn.: "12 Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy"

2.000,00 zł

budżet Gminy  
121.
OP.524.8.2022 06.04.2022 r.

06.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie "Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji" reprezentowane przez Prezesa Jerzego Pielocha oraz Sekretarza Magdę Gentek

Realizacja zadania publicznego pn.:" Aktywizacja życia sportowego"

6.000,00 zł

 budżet Gminy  
 122.  Org.2601.21.2022 22.04.2022 r.

do 

20.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DEKOR" Anna Szypczyńska reprezentowana przez Annę Szypczyńską

Dostawa drzwi wewnętrznych marki DRE model UNI 10 w kolorze białym RAL 9003

3.569,00 zł

budżet Gminy
 
 123.  Org.2601.20.2022 25.04.2022 r.

do

16.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

KORDAL INŻYNIERIA SANITARNA Damian Kordal reprezentowana przez Damiana Kordal

Wymiana oraz schowanie dwóch istniejących pionów c.o. do bruzd ściennych oraz wykonanie nowych podejść do 5 grzejników 

 7.380,00 zł

budżet Gminy
 
 124  IPF.7013.3.2022 01.04.2022 r.

 01.04.2022 r. 30.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotr Ciotrowski

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty"

6.000,00

budżet Gminy
 
125.

IPF.7013.6.2022

22.04.2022 r.

22.04.2022 r. 30.09.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski reprezentowane przez Piotr Ciotrowski

 

Wykonanie kompletnej, technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją - rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Karwik"

7.257,00 zł

budżet Gminy
 
126.
Org.2601.19.2022
19.04.2022 r.

19.04.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Opracowanie dokumentu pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy sieci światłowodowej relacji Piski Dom Kultury<-> Port na rzece Pisie"

8.019,60 zł

budżet Gminy
 
127.
Org.2601.21.2022 25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Karol Jabłoński

Opracowanie dokumentu pn.: "Projekt budowlano-wykonawczy sieci światłowodowej relacji Park Solidarności <-> Targowisko Miejskie <-> Skate Park"

6.853,80 zł

budżet Gminy
 
128.
Org.2601.24.2022
05.05.2022 r.

do 

19.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,BUDROL" Waldemar Mielnicki reprezentowane przez Waldemara Mielnickiego

Wylanie posadzki betonowej w pokojach nr 17-19 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu metodą typu "mixokret"

4.944,26 zł

budżet Gminy
 
129.
GK.7021.37.2022
28.04.2022 r.

18.05.2022 r. 19.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Krakowskie Biuro Promocji Kultury os. Niepodległości 5/168 31-861 Kraków reprezentowane przez Menagera Działu Reklamy Annę Jakubowską oraz Menagera Działku Artystycznego Igora Imach

Wystawienie czterech spektakli pn.:  "Aladyn: na ratunek światu" adresowanych do dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat

6.000,00 zł

budżet Gminy
 
130.
IPF.042.2.2022
12.04.2022 r.

12.04.2022 r. 15.06.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej prowadzonejdo gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik"

7.318,50 zł

Środki własne Gminy Pisz oraz dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 
131.
IPF.7013.7.2021
22.04.2022 r.

22.04.2022 r.

06.05.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

SOLUMEN Sp.z o.o.

Dostawa i montaż jednej lampy solarno-ledowej NAVIGATOR model NAVI 40A w m. Uściany w rachach realizacji przedsięwięcia Funduszu Sołeckiego Sołactwa Uściany pn.: " Zakup i montaż oświetlenias solarnego na boisku"

7.000,00 zł

budżet Gminy
 
 132. OP.524.9.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r. 

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz – Point z siedzibą w Pisz reprezentowane przez Wiceprezesa Zarządu Pawła Chmielewskiego i Członka Zarządu Marcina Chmielewskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: „Gen, Set, Mecz. Rozwój tenisa w Piszu” 

6.000,00

budżet Gminy  
133.
OP.524.10.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzelecko Sportowe „MAGNUM” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Zbigniewa Podbielskiego i Wiceprezesa Zbigniewa Zabiłowicza

 

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelać każdy może”

2.500,00 zł

budżet Gminy  
134.
OP.524.11.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz reprezentowana przez Janusza Puchalskiego - Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Strzeleckie „KULIK” z siedzibą w Piszu reprezentowane przez Prezesa Michała Czajkę i Skarbnika Waldemara Grajko

Realizacja zadania publicznego pn.: „Strzelectwo myśliwskie, sportowe i szkoleniowe”

4.500,00 zł

budżet Gminy  
135.
OP.524.12.2022

27.04.2022 r.

27.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Klub Sportowy „Power Factory” z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Prezesa Klubu Pawła Gębusiak i Członka Zarządu Marcina Gębusiak

Realizacja zadania publicznego pn.: „POWER FACTORY”

5.000,00 zł

budżet Gminy  
136.
OP.524.13.2022 27.04.2022 r.

27.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Uczniowski Klub Żeglarski CADET  z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jolantę Krysiak i Sekretarza Barbarę Lisowską

Realizacja zadania publicznego pn.: „ Żeglarstwo regatowe w Piszu – CADET 2022”

5.000,00 zł

budżet Gminy  
137.
OP.524.18.2022 13.04.2022 r.

13.04.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego – Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu

reprezentowane przez Dyrektora SOM w Piszu Lecha Ostrowskiego

Realizacja zadania publicznego pn.: „Ognisko Muzyczne Swojemu Miasto”

13.000,00 zł

budżet Gminy  
138.
OP.524.19.2022 27.04.2022 r.

01.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Historyczno – Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu reprezentowane  przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Zdzisława Kijora

Realizacja zadania publicznego pn.: „Żywa lekcja historii”

7.000,00 zł

budżet Gminy  
139.
Rep. A Nr 896/2022 13.04.2022 r.

od

13.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Mirosław Wicik Katarzyna Wicik

Sprzedaż nieruchomości

55.227,00 zł

   
140.
Rep. A Nr 1160/2022 12.04.2022 r.

od

12.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Norbert Wrólewski Sandra Wróblewska

Sprzedaż nieruchomości

4.200,00 zł

   
141.
Rep. A Nr 2275/2022 14.04.2022 r.

od

14.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Syta    Magdalena Słotwińska

 

Sprzedaż nieruchomości

3.653,10 zł

   
142.
R.21/22 19.04.2022 r.

19.04.2022 r.  31.12.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Krystyna Niesterkowska

 

Dzierżawa działki nr 63/7 o pow. 25.4000 m2 w obrębie geod. Stare Guty- z przeznaczeniem na cele rolne

Czynsz za rok:

2022 – 894,00 zł

2023 – 1.270,00 zł

2024 – 376,00 zł

   
143.
U.13/22 15.04.2022 r.

15.04.2022 r. 14.04.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Handel Hurtowy i Detaliczny Jan Bąk Junior z siedzibą w Piszu reprezentowany przez Jana Bąk

 

Dzierżawa nieruchomości  położonej przy ul. Tęczowej w Piszu. Teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

1.739,22 zł

   
144.
Porozumienie w sprawie odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Pisz 29.04.2022 r.

29.04.2022 r. 20.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zbigniew Szok

 

Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne z mocy prawa w wyniku podziału działki nr 27/8 w obrębie geod. Pisz 1

53.000,00 zł

   
145.
U.14/22 25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 24.04.2025 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „POLARIS” Andrzej i Wiesław Krzyżańscy, spółka jawna reprezentowanym przez Wiesława Krzyżańskiego

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na ustawienie trzech masztów reklamowych

Czynsz za rok:

2022 – 402,21 zł

2023 – 608,85 zł

2024 – 608,85 zł

2025 – 206,64 zł

 

   
 146. 93/Dz/2022 10.02.2022 r. 

10.02.2022 r.

09.02.2027 r.  

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowane przez Pana Mirosława Markowskiego

Dzierżawa cz. Dz. 132/6 w Karwiku na cele rekreacyjne 

Czynsz za rok:

2022-875,50 zł

2023-1.050,60 zł

2024-1.050,60 zł

2025-1.050,60 zł

2026-1.050,60 zł

2027- 175,10 zł

   
 147. G.30/22 27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2022 r. 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

 Stanisław Szymański

Dzierżawanieruchomości  położonej przy ul. Wojska Poskiegow Piszu - wydzierżawiony gruntu do użytkowania pod garażem murowanym  

Czynsz za rok:

2022 – 250,92 zł

2023 – 369,00 zł

2024 – 118,08 zł 

   
148.
U.16/22 27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa „FUTiH” Bodusław Herman z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Bogusława Herman

 

Dzierżawanieruchomości niezabudowanej połozonej przy ul. Spokojnej w Piszu - grunt przeznaczony na cele składowania części i podzespołów z demontażu pojazdów

Czynsz za rok:

2022-1.195,56 zł

2023-1.758,90 zł

2024- 563,34 zł

 

   
149.
ZPN.6845.172.2022 27.04.2022 r.

10.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Działalność Teatralno-Artystyczna Cyrk Astoria Krzysztof Franas reprezentowana przez Jerzego Kuś Pełnomocnika Menagera

 

Udostępnienie terenu na okres 1 dnia – teren przy ul. Targowej w Piszu

676,50 zł

budżet Gminy
 
150.
O.23/22 19.04.2022 r.

19.04.2022 r. 18.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zofia Kucyk

 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Żurawiej w Piszu – tern przeznaczony do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022 - 267,00 zł

2023 - 365,00 zł

2024 - 98,00 zł

   
151
Org.2601.26.2022
18.05.2022 r.

 03.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Nikodem Sp. z o.o. reprezentowana przez G. Dylawerskiego

 

Dostawa 4 szt. regałów 8-półkowych Super 123 METALISISTEM wykonanych ze stali cynkowanej

7.915,05 zł

budżet Gminy
 
152.
GK.7226.74.2022 06.05.2022 r

do

04.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

GIERA Znaki Drogowe Spółka Jawna  reprezentowana przez Wspólnika Krystynę Giera

Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych wraz z odnowieniem istniejącego oznakowania na terenie miasta Pisz

39.866,76 zł

budżet Gminy
 
153.
GK.7226.75.2022 06.05.2022 r.

do

09.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Sklep Drogowy Piotr Zalewski reprezentowany przez Piotra Zalewskiego

 

Dostawa znaków drogowych z elementami mocującymi

3.214,99 zł

budżet Gminy
 
154.
GK.7226.28.1.2022 16.05.2022 r.

do

30.06.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

PPUH Elektromet  Iwona i Robert Barma reprezentowany przez Iwonę Barma

Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w pasie drodowym drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 230 obręb Łupki

6.854,15 zł

budżet Gminy
 
155.
IPF.7013.7.2022
27.04.2022 r.

do

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Biuro Geologiczne Przemysław Szuba reprezentowane przez Przemysława Szuba

Wykonanie badań geotechniczne podłoża - wykonanie trzech odwiertów geotechnicznych o głębokości min. 8,0m oraz wykonanie opinii geotechnicznej

3.198,00 zł

budżet Gminy
 
156.
IPF.7013.5.2022
04.05.2022 r.

04.05.2022 r. 30.11.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski reprezentowany przez Bartosza Wojtkowskiego

Wykonanie technicznej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulicy Pogodnej w Piszu"; "Przebudowa ulicy Dobrej w Piszu; "Przebudowa  ulicy Kominiarskiej w Piszu"; "Przebudowa grogi gminnej w działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki"; "Przebudowa drogi położonej na działce o nr geod. 1148/9 obręb Pisz 1"

 

 

85.608,00 zł

budżet Gminy
 
157.
OP.3050.3.2022
18.05.2022 r.

18.05.2022 r. 31.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

ELECTRO SUPPORT Hubert Czyż reprezentowany przez Huberta Czyż

Zlecenie naprawy instalacji elektrycznej w w świetlicy wiejskiej w Borkach

6.519,00 zł

fundusz sołecki
 
158.
OP.3050.54.2022
17.05.2022 r.

20.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przewozy Pasażerskie "ZBYSZKO" Zbigniew Myśliński reprezentowane przez Zbigniewa Myślińskiego

Zlecenie usłgi polegającej na przewozie osób na trasie: Pisz - Ostróda, Ostróda- Pisz

1.300,00 zł

budżet Gminy
 
159.
Rep. A Nr 2611/2022
06.05.2022 r.

06.05.2022 r.

 

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski Marzena Dzwonkowska

 

Sprzedaż działki nr 181/8, położonej w obrębie geodezyjnym Pisz II

44.035,65 zł

   
160.
ZPN.6845.228.2022
05.05.2022 r.

12.08.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Artystyczna Arena-Bis reprezentowana przez Mirosława Złotorowicza

Udostępnienie terenu pod ustawienie cyrku

676,50 zł

   
161.
G.27/22
05.05.2022 r.

05.05.2022 r.

04.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Dobosz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu o pow. 70m2,

Czynsz za rok:

2022-498,15 zł

2023 -757,68 zł

2024- 259,53 zł

   
162.
U.15/22
05.05.2022 r.

05.05.2022 r. 04.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Sekścińska

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej o pow. 2 m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu. Teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej

Czynsz za rok:

2022-533,82 zł

2023- 811,80 zł

2024- 277,98 zł

   
163.
U.18/22
09.05.2022 r.

09.05.2022 r. 08.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Z.P.H.U " MARKOWE DACHY" Martek Kryszajtys reprezentowany przez Marka Kryszajtys

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz o pow. 2 m2. Teren przeznaczony na ustawienie tablicy reklamowej

Czynsz za rok:

2022-797,04 zł

2023- 1.217,70 zł

2024- 420,66 zł

 

   
164.
 ZPN.6845.204.2022 08.05.2022 r.

 08.05.2021 r. 05.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Sztemberg

Bezumowne użytkowania części działki o nr 123 m2 o pow. 69 m2, położonej w Piszu przy ul. Staszica, teren użytkowania pod hangarem

 547,35 zł

   
165.
H.4/22
06.05.2022 r.

06.05.2022r. 13.05.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Łukasz Sztemberg

 

Dzierżawa części działki o nr 123 m2 o pow. 69 m2, położonej w Piszu przy ul. Staszica, teren z przeznaczeniem pod hangar

Czynsz za rok:

2022- 393,60 zł

2023- 207,87 zł

   
166.
U.19/22
02.05.2022 r.

04.05.2022 r. 03.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża reprezentowany przez Dyrektowa Dorotę d'Aystetten

 

Dzierżawa gruntó pod kontenery na odzież używaną na terenie miasta i gminy Pisz

Czynsz za rok:

2022- 2.789,64 zł

2023-4.206,60 zł

2024-264,96 zł

   
167.
Rep. A Nr 2680/2022
11.05.2022 r.

od 11.05.2022r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Andrzej Szymborski  –  Burmistrza Pisza

Jan Czyżewski Zbigniew Malinowski

 

Umowa zniesienia odrębnej własności lokali nr 1 i 2 przy ul. Warszawskiej 38 w Piszu

 5.404,50 zł

   
168.
U.21/22
12.05.2022r.

12.05.2022r. 31.12.2023r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agnieszka Gawkowska

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej  o pow. 20m2 położonej przy ul. Wilczej w Piszu. Teren przeznaczony do użytkowania pod schodami

Czynsz za rok:

2022-370,23 zł

2023-579,33 zł

   
169.
U.22/22
12.05.2022r.

12.05.2022 r. 11.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usługowo-Handlowy "LAS OGRÓD" reprezentowany przez Beatę Jasionowską

 

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Klementowskiego w Piszu o pow. 12m2 pod budynkiem handlowym

Czynsz za rok:

2022-1.166,04 zł

2023- 1.826,55 zł

2024- 660,51 zł

   
170.
ZPN.6845.203.2022
12.05.2022 r.

20.09.2020 r. 11.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zakład Usługowo-Handlowy "LAS OGRÓD" reprezentowany przez Beatę Jasionowską

 

Bezumowne użytkowanie gruntu pod kioskiem handlowym przy ul. Klementowskiego w Piszu

2.725,68 zł

   
171.
G.22/22
25.04.2022 r.

25.04.2022 r. 24.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Jarosław Dzwonkowski

 

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 42 m2, przy ul. Mickiewicza w Piszu

Czynsz za rok:

2022- 891,75 zł

2023-1.296,42 zł

2024 - 404,67 zł

   rozwiązanie umowy z dniem 05.05.2022 r.
172.
Zamówienie IB2020/2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 24.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Dziennik Gazeta Prawna reprezentowany przez Sylwię Nowakowską

 

Zamieszczanie w Dziennniku Gazeta Prawna ogłoszenia o przetargu na działkę nr 1458/2

600,24 zł

budżet Gminy
 
173.
U.17/22
27.04.2022 r.

28.04.2022 r. 27.04.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

"PROMOTTECH" Jachimowicz, Borawski Spółka Jawna reprezentowana przez Wspólnika Mariana Jachimowicz

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 2m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022-2.206,62 zł

2023-2.640,00 zł

2024-194,58 zł

   
174.
ZPN.6845.44.2022
27.05.2022 r.

20.12.2021 r. 27.04.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

"PROMOTTECH" Jachimowicz, Borawski Spółka Jawna reprezentowana przez Wspólnika Mariana Jachimowicz 

Bezumowne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej o pow. 2m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Piszu,

1.528,89 zł

   
175.
IPF.042.18.2022
10.05.2022 r.

do

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Agencja Fotograficzno-Reklamowa " Mazury" reprezentowana przez Mirosława Fiertek

Dostawa i montaż 2 szt. tablic o wymiarach 120 cm. i dł. 80 cm.

2.000,00 zł

budżet Gminy
 
176.
Org.2601.25.1.2022
18.05.2022 r.

do

30.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak  reprezentowany przez Adama Matysiak

 

Wybudowanie sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, w relacji: Park Solidarności <-> Targowisko miejskie

19.520,10 zł

budżet Gminy
 
177.
OP.524.15.2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

TSK "Roś" reprezentowaea przez Prezesa Zbigniewa Bessman i Skarbnika Cezarego Sawczuka

 

Realizacja zadania publicznego pn.: "SPORT ZMIENIA PISZ"

32.000,00 zł

budżet Gminy  
178.
OP.524.14.2022
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu reprezentowany przez Prezesa Jarosława Górskiego i Członka Zarządu Taduesza Swerpel

 

Realizacja zadania publicznego pn.:" Żegluj - Promuję moje miasto"

7.500,00 zł

budżet Gminy  
179.
OP.524.17.2022
26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 31.12.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki "Oldboys Roś" reprezentowane przez Prezesa Jacka Zielińskiego i Wiceprezesa Zarządu Michała Banacha

 

Realizacja zadania publicznego pn.:" Oldboys Basket 2022"

3.500.00 zł

budżet Gminy  
180.
Org.2601.29.1.2022
30.05.2022

do

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AMTECH Adam Matysiak reprezentowany przez Adama Matysiak

 

Wybudowanie sieci światłowodowej przeznaczonej do monitoringu w miejscowości Pisz, w relacji: Park Solidarności <-> Targowisko miejskie <-> Skate Park

59.351,50 zł

budżet Gminy  
181.
Org.2601.30.2022
31.05.2022 r.

do

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MP Studio Karolina Papież Maciej Wójcik s.c. reprezentowany przez Karolinę Wójcik

 

Dostawado Urzędu Miejskiego w Piszu rolet zewnętrznych w kolorze IZYDA A825 w rozmiarach: 140 cm szer. x 210 cm. dł - 2 szt., 105 cm szer. x 210 cm. dł - 4 szt.

 

1.600,00 zł

budżet Gminy
 
182.
Org.2601.27.2022
25.05.2022 r.

do 

15.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MEBEL-KOR MEBLE NA WYMIAR reprezentowany przez Patryka Kordaszewskiego

 

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Piszu

10.100,00 zł

budżet Gminy
 
183.
Org.2601.28.2022 25.05.2022 r.

do

15.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

MEBEL-KOR MEBLE NA WYMIAR reprezentowany przez Patryka Kordaszewskiego

 

Wykonanie mebli biurowych wraz z zamontowaniem do pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Piszu

23.500,00 zł

budżet Gminy
 
184.
OP.7021.11.1.2022
01.06.2022 r.

do

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Sadłowski

 

Zlecenie ułożenia opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Karpie

3.500,00 zł

fundusz sołecki  
185.
OP.7021.11.2.2022
01.06.2022 r.

do

31.07.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Kamil Sadłowski

 

Zlecenie pracy polegającej na wykonaniu remontu wejścia do świetlicy wiejskiej w Karpie

4.100,00 zł

fundusz sołecki  
186.
Org.26011.31.2022
31.05.2022 r.

24 miesiące

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

 

Program antywirusowy

6.519,00 zł

budżet Gminy
 
187.
Org.2410.10.2022
24.05.2022 r.

27.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne Wejsunek Kazimierz Zakrzewski

 

Organizacja imprezy z okazji "Dnia Samorządowca"

8.354,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
 188.  U.24/22 18.05.2022 r.

18.05.2022 r. 17.05.2024 r.


Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Spółka komandytowa  Piekarnia Kurpiowska SERAFIN reprezentowanana przez Andrzeja ŻUBROWSKIEGO

Dzierżawa nieruchmości położonej przy ul. Dworcowej w Piszu o pow. 25 m2 - teren wydzierżawiony z przeznaczeniem pod stację ładowania samochodów elektrycznych

Czynsz za rok:

2022 - 389,91 zł

2023 - 615,00 zł

2024 - 225,09 zł

   
189.
U.23/22
16.05.2022 r.

16.05.2022 r. 15.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Andrzej Just

 

Dzierżawa nieruchomości połozonej przy ul. Kościuszki w Piszu o pow. 10 m - teren przeznaczony do użytkowania pod schodami.

Czynsz za rok:

2022 - 183,27 zł 2023 - 289,05 zł 2024 - 105,78 zł

   
190.
R.22/22
20.05.2022 r.

20.05.2022r. 19.05.2022 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Piotr Małecki

 

Dzierżawa gruntów rolnych na Osiedlu Wschód - teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

Czynsz za rok;

2022 -1017,00 zł 2023 - 1650,00 zł 2024 - 633,00 zł 

   
191.
O.32/22
23.05.2022 r.

23.05.2022 r. 22.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Elżbieta Jankowska

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Suwalskiej w Piszu z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek

Czynsz za rok:

2022 - 229,00 zł 2023 - 370,00 zł 2024 - 141,00 zł

   
192.
U.30/22
23.05.2022 r.

23.05.2022 r. 22.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

CAFE-BAR BASZTA z siedzibą w Piszu reprezentowana przez Lucjana Bazydło

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej położonej przy ul. Olsztyńskiej w Piszu o pow. 6 m2. Teren wydzierżawiony z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze na ustawienie pojemników na odpady

Czynsz za rok:

2022 - 182,04 zł 2023 - 270,60 zł 2024 - 88,56 zł

   
193.
U.25/22
19.05.2022 r.

19.05.2022 r. 31.12.2023 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Zbigniew Gobcewicz

 

Dzierżawa nieruchmości niezabudowanej o pow. 2 m2 położonej przy ul. Żurawiej w Piszu. Teren wydzierżawiony do użytkowania pod tablicę reklamową

Czynsz za rok:

2022 - 306,27 zł  2023 - 811,80 zł

   
194.
R.26/22
27.05.2022 r.

27.06.2022 r. 26.05.2024 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Barbara Sobolewska

 

Dzierżawa gruntów rolnych położonych w obrębie Szczechy Wielkie - teren przeznaczony na cele rolne

Czysz za rok:

2022 - 236,00 zł 2023 - 390,00 zł 2024 - 154,00 zł

   
195.
G.35/22
26.05.2022 r.

26.05.2022 r. 26.05.2032 r.

Gmina Pisz, reprezentowana przez Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza

Sławomir Piątek

 

Dzierżawa nieruchmości o pow. 63m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piszu - teren przeznaczony pod garażem murowanym 

Czynsz za rok:

2022- 162,36 zł 2023- 269,37 zł 2024 - 269,37 zł 2025 - 269,37 zł 2026 - 269,37 zł 2027 - 269,37 zł 2028 - 269,37 zł 2029 - 269,37 zł 2030 - 269,37 zł 2031 - 269,37 zł 2032 - 107,01 zł + aktualizacja

   
Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 12:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 308 razy