BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg na dostawę opału
Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, ul. dra W. Klementowskiego 2, tel.(0-87) 4232522, mail: sp_1_pisz@wp.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na rytmiczne zaopatrywanie placówki w węgiel i koks w sezonie grzewczym 2003/2004.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu i Szkoła Filialna w Snopkach
Termin realizacji zamówienia: 3 listopada 2003 - 30 kwietnia 2004
Kryteria wyboru ofert: cena brutto 60% , warunki płatności 10%, wartość opałowa 15%, parametry ekologiczne15%
Oferta winna zawierać następujące informacje:
- asortyment węgla i koksu
- wartość energetyczna
- zawartość siarki i składników niepalnych
- propozycja warunków płatności (gotówka, przelew, wydłużony termin płatności)
- proponowana cena opału wraz z transportem
- oświadczenie wymagane art. 22 ust.2 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1994 nr 76 poz. 344 z późn. zm.)
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Klementowskiego 2 12-200 Pisz w terminie do 24 października 2003 r. do godz. 8.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2003 r. o godz. 10.00.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: piątek, 26 wrz 2003 15:40
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2003 11:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2003 11:46
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1740 razy