BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 kwietnia 2007

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwietnia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwietnia 2007

Wiadomości

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ

Zmiana na stanowisku Dyrektora Gimnazjum Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 kwietnia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 kwietnia 2007

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwietnia 2007

Wiadomości

Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 43/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 kwietnia 2007

Wiadomości

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/11/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/11/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwietnia 2007

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wstrzymaniu naboru na Naczelnika wydziału OKZ w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wstrzymaniu naboru na Naczelnika wydziału OKZ w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskimw Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskimw Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIEO ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIEO ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwietnia 2007

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/3/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/3/07 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN-7331/II/6/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/6/07 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN-7331/II/5/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/5/07 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN-7331/II/4/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/4/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwietnia 2007

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenia radnych - początek kadencji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwietnia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/15/06/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/15/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwietnia 2007

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwietnia 2007

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Sołtysi w Gminie Pisz

zmiana sołtysów w związku z wyborami na kadencję 2007-2011 - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwietnia 2007

Wiadomości

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/12/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/12/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwietnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Piszu

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykoania budżetu za 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 50/07 BURMISTRZA PISZA z dnia 20 kwietnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Piszu

reorganizacja Urzędu Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian