BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 30/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


                                        § 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych w składzie:


1) Stanisław Plona – przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Agnieszka Bartyzel – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.


                                       § 2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


                                       § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2018 r.


BURMISTRZ PISZA


/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 08:34
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2018 08:58
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 154 razy