BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 107/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Marta Kulągowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 cze 2018 14:02
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2018 15:59
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 234 razy