BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 04 kwiecień 2018

Wiadomości

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PISZ

Dodanie nowej wiadomości: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PISZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwiecień 2018

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 kwiecień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2018.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2018.AK - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu" - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 kwiecień 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2017.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2017.AK - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2017.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2017.AK - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2017.AK - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2017.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.9.2017.AK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwiecień 2018

Wiadomości

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH W OCHRONIE LASU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH W OCHRONIE LASU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2018.TP

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.5.2018.TP - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 kwiecień 2018

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PISZU W KWIETNIU 2018 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PISZU W KWIETNIU 2018 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwiecień 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwiecień 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.8.2018.EO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.8.2018.EO - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: WAKACYJNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg pisemny

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg pisemny - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.16.2018.TP

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.16.2018.TP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.7.2018.EO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.7.2018.EO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2018.EO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2018.EO - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwiecień 2018

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwiecień 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na petycję mieszkańców ulicy Gałczyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na petycję mieszkańców ulicy Gałczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE SKO.73.108.2018 Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE SKO.73.108.2018 Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o petycji

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwiecień 2018

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2018.AK - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwiecień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2017.EO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2017.EO - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwiecień 2018

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 4/18 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 4/18 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwiecień 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2018.TP

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2018.TP - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie ewidencji dróg gminnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie ewidencji dróg gminnych - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwiecień 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 82/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 82/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian