BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 3/2003

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Pisz - okres pomiędzy sesjami RM (25 kwietnia – 15 maja 2003 r.)
1.Wydano decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach – 306
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów:

WYDZIAŁ GEODEZJI
 • sprzedano 4 działki pod zabudowę usługową, położone w Piszu przy ul. Czerniewskiego,
 • rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do sprzedaży 4 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Wąglickiej,
 • wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki,
 • rozstrzygnięto przetarg na wycenę nieruchomości w związku z ich przygotowaniem do sprzedaży oraz planowanym ustaleniem opłat adiacenckich.
WYDZIAŁ ROLNICTWA
 • wydano 21 zaświadczeń uprawniających do nabycia bonów paliwowych,
 • podpisano umowę z wykonawcą na budowę wodociągu we wsi Babrosty,

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
 • trwa procedura przetargowa na modernizacje pomieszczeń na świetlicę w SP w Hejdyku.
 • Ogłoszono przetarg na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Pisz. W dniu 15.05 odbył się przetarg. Wpłynęła 1 oferta i przetarg został unieważniony.
 • W trakcie przygotowywania jest przetarg na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
 • Rozpoczęto procedurę przetargowa na wybór wykonawcy budowy kolektora sanitarnego w Wiartlu Małym.
 • W trakcie realizacji jest inwestycja „budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne realizowanej przy dofinansowaniu ze środków PHARE.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 • kontynuowane są prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Łupki, Łupki II, Uściany, Szczechy Wielkie, Karwik, Pilchy, Pilchy I, Pilchy II, Łysonie, Szczechy Wielkie – dz. 110/2
 • wydano 8 wypisów z planu miejscowego
 • odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz,

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
 • wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydano 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
 • unieważniono postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Ogłoszono kolejny przetarg w tym zakresie,
 • od 1 maja 2003 r. na okres 6 miesięcy zatrudniono 5 osób (bezrobotnych) w jednostkach organizacyjnych Gminy. Zatrudnienie finansowane jest ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 • 10 maja br. odbyła się na cmentarzu przy ul. Dworcowej uroczystość oddania do użytku kaplicy zabytkowej po wykonaniu remontu. W uroczystościach uczestniczyli goście z powiatu Schleswig-Flensburg,
 • przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami na temat zmiany granic administracyjnych Gminy Pisz,
 • prowadzone są prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w referendum ogólnokrajowym

STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, 0C I P.POŻ
 • wydano 61 decyzji uchylających obowiązek wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
Data powstania: piątek, 25 lip 2003 08:07
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2003 15:42
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2853 razy