BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 stycznia 2005

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2001 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2001 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 09/2004

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 09/2004 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 170/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 170/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 stycznia 2001 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 stycznia 2001 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 grudnia 2000 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 grudnia 2000 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 stycznia 2001 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 stycznia 2001 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 stycznia 2001 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/01 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 stycznia 2001 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 10/2004

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 10/2004 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 5 grudnia 2000 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 5 grudnia 2000 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/00 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 grudnia 2000 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/00 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 grudnia 2000 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 grudnia 2000 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 grudnia 2000 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej przez Burmistrza GiM Pisz dnia 22 grudnia 2000 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej przez Burmistrza GiM Pisz dnia 22 grudnia 2000 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2005

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r .

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 171/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 171/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 stycznia 2005

Wiadomości

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Pisz na lata 2004-2011

Dodanie nowej wiadomości: Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Pisz na lata 2004-2011 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Edycja wiadomości Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XIX/214/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXI/227/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

O

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

O

Zmieniono numer uchwały. - [Wszystkie zmiany]

O

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku

Podano nowe przepisy dot. pomocy udzielanej dla przedsiębiorców. - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie podatku

Podano nową podstawę prawną w przypadku udzielania ulgi dla przedsiębiorcy. - [Wszystkie zmiany]

Opłata targowa

Podano aktualną uchwałę obowiąujacą w roku 2005 - [Wszystkie zmiany]

Opłata miejscowa

Podano nową uchwałę w sprawie opłaty miejscowej obowiązującą w roku 2005. - [Wszystkie zmiany]

Opłata miejscowa

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Opłata targowa

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Opłata od posiadania psów

Podano nową uchwałę obowiazującą w roku 2005 - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 10 stycznia 2005

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 4/05 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2005r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXX/365/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Podatek od środków transportowych

Nastąpiła zmiana Uchwały. - [Wszystkie zmiany]

Podatek od nieruchomości

Podano nowe Nr Uchwał obowiązujące w roku 2005. - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

Podano nowe przepisy prawne obowiązujące w roku 2005. - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

Podano nową podstawę prawną do naliczania podatku leśnego w roku 2005. - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 11 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Biura Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz rejestrów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz rejestrów - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Biuro Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Biura Rady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadan Zadania Biura Rady - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OTWARTY KONKURS OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Mienie komunalne Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Mienie komunalne Gminy - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2005

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2005

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie powołania zespołu do spraw sporzadzenia projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 10/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2005r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 stycznia 2005

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXX/352/04 z dnia 29 grudnia 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/05 układ wykonawczy

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/05 układ wykonawczy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2005

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 stycznia 2005

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 stycznia 2005

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 stycznia 2005

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 stycznia 2005

Wiadomości

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian