BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw sporządzenia projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję zespół do spraw sporządzenia projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz w składzie:
1/ Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący zespołu
2/ Aldona Klimek – członek zespołu
3/ Stanisław Chudoń – członek zespołu
4/ Małgorzata Borak – członek zespołu
5/ Grażyna Leszczyńska – członek zespołu
6/ Jarosław Turski – członek zespołu


§ 2

Zadania zespołu, o którym mowa w § 1 obejmują:
1/ Sporządzenie projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz
2/ Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 17 sty 2005 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sty 2005 14:31
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3048 razy