BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości w składzie:

1. Małgorzata Borak – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grażyna Wnęta - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Ewa Żmijewska – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Anna Bogdanowicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Prace Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1, będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 19 sty 2005 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2005 08:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2830 razy