BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r .

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu
użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 116,25m2 , położonego w budynku
nr 2 przy ul.Rybackiej w Piszu wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej
nr 414/13 o pow. 339m2 dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25772 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Borak Małgorzata
2/Członek komisji - Żmijewska Ewa
3/Członek komisji - Wnęta Grażyna
4/Członek komisji - Ilewicz Marcin

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 07 stycznia 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 5 sty 2005 12:42
Data opublikowania: środa, 5 sty 2005 13:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2873 razy