BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Pisza z dnia 03 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 66 o powierzchni użytkowej 53,71m2 , położonego w budynku
nr 7 przy ul.Kościuszki w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w
działce gruntu oznaczonej nr 397 o pow. 1052m2 , położonej w Piszu przy
ul.Kościuszki, dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 9577 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Borak Małgorzata
2/Członek komisji - Żmijewska Ewa
3/Członek komisji - Wnęta Grażyna
4/Członek komisji - Ilewicz Marcin

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 07 stycznia 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 5 sty 2005 12:39
Data opublikowania: środa, 5 sty 2005 13:40
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2930 razy