BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 września 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 97/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 97/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 września 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 września 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2013 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 września 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak: PNO.6730.102.2013 o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak: PNO.6730.102.2013 o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.13.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.13.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.13.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.13.2013 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 września 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXXI/401/13 z dnia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce o numerze geodezyjnym 237 obręb Łupki do kategorii dróg gminnych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 września 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXI/401/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: zaliczenia drogi położonej na działce o numerze geodezyjnym 237 obręb Łupki do kategorii dróg gminnych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 września 2013

Wiadomości

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Pisz poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów ulegających biodegradacji

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Pisz poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów ulegających biodegradacji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Wyjaśnienie do korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienie do korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 września 2013

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 września 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 września 2013

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie /ponowne wyłożenie projektu mpzp części wsi Jaśkowo/

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie /ponowne wyłożenie projektu mpzp części wsi Jaśkowo/ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 września 2013

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miesjkim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miesjkim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 września 2013

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA POBORCĘ W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA POBORCĘ W WYDZIALE FINASOWYM W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.31.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.31.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 września 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.13.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.13.2013 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 września 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 września 2013

Wiadomości

Wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PNO.6730.102.2013

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PNO.6730.102.2013 - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 11 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 11 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 września 2013

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 101 /13 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 września 2013

Wiadomości

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

Dodanie nowej wiadomości: ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 30 września 2013

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew i krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian