BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 11 września 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 1437/1 i 1437/4 dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013023/5, w składzie :

1. Przewodniczący komisji - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji - Ewelina Machnacz,
3. Członek komisji - Ewa Szymańska,
4. Członek komisji - Ewa Rogowska,
5. Członek komisji - Marcin Ilewicz.


§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 27 września 2013 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2013 12:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 08:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1577 razy