BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

sobota, 02 sierpnia 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Straszyński - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku postepowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 kwietnia 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 35/2003 BURMISTRZA GMINY i MIASTA w PISZU z dnia 7 kwietnia 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 1/2003

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 1/2003 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]


e-mail: osrodekwiartel@wp.pl
dodano - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Majątek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PWiK Sp z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PWiK Sp z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PWiK Sp z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PWiK Sp z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 sierpnia 2003

Wiadomości

Urzędowa Tablica Ogłoszeń

Dodanie nowej wiadomości: Urzędowa Tablica Ogłoszeń - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 sierpnia 2003

Wiadomości

Wykaz nieruchomości (lokal)

do treści informacji dodano numer budynku i numer lokalu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal)

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości (lokal) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal)

W treści informacji dodano numer budynku i numer lokalu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

W treści informacji dodano numer budynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 sierpnia 2003

Wiadomości

Wykaz nieruchomości (lokal)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal) - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal) do przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal) do przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) do przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

przedłuzono termin przyjmowania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 sierpnia 2003

Wiadomości

Wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: Wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości . - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Organ reprezentujący Spółkę - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 sierpnia 2003

Wiadomości

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet podległych jednostek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu.

zmieniono numer działki z 125/4 na 125/7 - [Wszystkie zmiany]

Dodano fotografie - [Wszystkie zmiany]

Zmiana kolejności zdjęc - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 sierpnia 2003

Wiadomości

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ

Dodanie nazwiska Dyrektora OSiR - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenia majątkowe: Mariusz Trupacz; Henryk Poślednik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 24 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 sierpnia 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dodanie nowej wiadomości: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Na stanowisku ds. wojskowych i obrony cywilnej prowadzone są rejestry i ewidencje:

Dodanie nowej wiadomości: Na Samodzielnym Stanowisku ds. wojskowych i obrony cywilnej prowadzone są rejestry i ewidencje: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dyrekcja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nazwa i adres szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

W Wydziale Architektury i Budownictwa prowadzone są rejestry:

Dodanie nowej wiadomości: W Wydziale Architektury i Budownictwa prowadzone są rejestry: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 30 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian