BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 kwietnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok
Na podstawie art.136 ust.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t- Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz.391) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.867.813zł,
- wykonanie 33.668.832zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 33.211.813zł,
- wykonanie 32.625.184zł,
zgodnie z załącznikiem NR 1 i 2.

§ 2.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:
1/ Radzie Miejskiej w Piszu,
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

2.Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Szymborski
Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2003 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sie 2003 07:10
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2785 razy