BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lipca 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału GKR

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału GKR - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr 23/05/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 23/05/06 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lipca 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 05/2006

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 05/2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lipca 2006

Wiadomości

Odpowiedź na zapytania nr 1-3 wraz ze zmianą treści siwz

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytania nr 1-3 wraz ze zmianą treści siwz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lipca 2006

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Pisza z dnia 06 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Pisza z dnia 06 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: zmiana treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienai - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 60/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Piszu

powołanie p.o.Naczelnika Wydziału GKR - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedż na zapytanie nr 5 wraz ze zmianą treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedż na zapytanie nr 5 wraz ze zmianą treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lipca 2006

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą siwz

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmiana siwz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 61/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lipca 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000euro oraz SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000euro oraz SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie treści siwz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie treśi siwz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lipca 2006

Wiadomości

Obwieszczenie Nr 13/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 13/06 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr 14/06

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 14/06 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedż na zapytanie nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedż na zapytanie nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lipca 2006

Wiadomości

informacja o naborze

Dodanie nowej wiadomości: informacja o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2006

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lipca 2006

Wiadomości

Odpowiedż na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedż na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Piszu

zatrudniono nowego Naczelnika Wydziału GKR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lipca 2006

Wiadomości

Naczelnik Wydziału - Vacat

Zmiana na stanowisku naczelnika wydziału - [Wszystkie zmiany]

wycinka drzew

Dodanie nowej wiadomości: wycinka drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lipca 2006

Wiadomości

Odpowiedż na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

data publikacji na stronie internetowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lipca 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Pisza z dnia 19.07.2006r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści SIWZ wraz z odpowiedzią na zapytanie

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści SIWZ wraz z odpowiedzią na zapytanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lipca 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lipca 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 66/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 67/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 68/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 68/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszeniu o zamówieniu powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lipca 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 lipca 2006

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian