BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lipca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP I”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zarządzeniu nr 53/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże, ETAP I” wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Piotr Grochal – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 27 lip 2006 10:09
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2006 10:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2068 razy