BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu - Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.
podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą” w składzie:


1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Henryk Skrodzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Michał Andrzejczyk – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 12 lip 2006 12:09
Data opublikowania: środa, 12 lip 2006 13:46
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2017 razy