BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 października 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.28.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.28.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.25.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.25.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.26.2013 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.26.2013 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 października 2013

Wiadomości

Uchwała Nr XXXVI/458/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVI/458/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 października 2013

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 października 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe

Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 października 2013

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 112/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 04 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 112/13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 04 października - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 111/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 111/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 października 2013

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 9/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 9/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 8/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 8/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/459/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVI/459/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 października 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.34.2013 o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.34.2013 o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.33.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.33.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia . - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 października 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 października 2013

Wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 116 /13 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 116 /13 BURMISTRZA PISZA z dnia 11 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 października 2013

Wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 125 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 125 /13 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 października 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.16.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.16.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.17.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.17.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2013 - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 października 2013

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 października 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 123/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 123/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 122/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 122/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 120/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 120/13 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 października 2013

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie krzewów - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 października 2013

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 132/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 132/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zmiana terminu składania i otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 października 2013

Wiadomości

Informacja nr 10/13 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 10/13 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 października 2013

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 października 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 października 2013

Wiadomości

Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian