BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 czerwca 2014

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 czerwca 2014

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PISZ

Dodanie nowej wiadomości: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PISZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 czerwca 2014

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLIV/554/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/554/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 czerwca 2014

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 czerwca 2014

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 czerwca 2014

Wiadomości

Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała RIO.IV-0120-203/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 maja 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.IV-0120-203/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 czerwca 2014

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 czerwca 2014

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piszu - 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe zapisane są w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy Pisz - 2014 r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2014 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2014 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.18.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.18.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 czerwca 2014

Wiadomości

Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2014 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.17.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.17.2014 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE PISZ - II PÓŁROCZE 2014 R.

Dodanie nowej wiadomości: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE PISZ - II PÓŁROCZE 2014 R. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 czerwca 2014

Wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75 /14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 18 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.6721. 6. 2014

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.6721. 6. 2014 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.16.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.16.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 czerwca 2014

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 czerwca 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.14.2014

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.14.2014 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 25 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 25 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian