BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe 2007 r. są zapisane w formacie PDF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy Pisz - 2007 r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - 2007 r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 stycznia 2007

Wiadomości

Projekt budżetu na 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu na 2007r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN-7331/III/01/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E ZPN-7331/III/01/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 stycznia 2007

Wiadomości

ogłoszenie o naborze na podinspektora ds. ewidencji ludności

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na podinspektora ds. ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika ZPN w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika ZPN w Urzędzie MIejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Inspektora w WYDZIALE GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Inspektora w WYDZIALE GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN - 7331/II/28/06/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN - 7331/II/28/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Opłata skarbowa

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Podatek od nieruchomości

zmiana podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej w Piszu. - [Wszystkie zmiany]

Podatek od środków transportowych

-zmiana podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piszu, - zmiana w części opłaty:szczegółowy opis płatności podatku od śrogków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku

zmiana w części opłat-brak poboru opłaty skarbowej od podań. - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

zmiana dotyczy podstawy prawnej ustawy o poadtku rolnym oraz uchwały i komunikatu Prezesa GUS. - [Wszystkie zmiany]

Podatek rolny

podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

podstawy prawnej-Komunikat Prezesa GUS - [Wszystkie zmiany]

Opłata od posiadania psów

podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały - [Wszystkie zmiany]

Ulga inwestycyjna

podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia

podstawy prawnej ustawy o opłacie skarbowej - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska

podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Ulga z tytułu nabycia gruntów

podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym, brak opłaty skarbowej - [Wszystkie zmiany]

Opłata targowa

podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - [Wszystkie zmiany]

Opłata miejscowa

podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - [Wszystkie zmiany]

piątek, 05 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN -7331/II/23/06/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN -7331/II/23/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Pisza z dnia 09.01.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Pisza z dnia 09.01.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN-7331/II/26/06/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN-7331/II/26/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora PDK

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Dyrektora PDK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OTWARTY KONKURS OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Opłata skarbowa

korekta treści - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2007

Wiadomości

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: fgfg - [Wszystkie zmiany]

Procedury Audytu Wewnętrznego

Dodanie nowej wiadomości: Procedury Audytu Wewnętrznego - [Wszystkie zmiany]

Plan audytu wewnętrznego na rok 2006

Dodanie nowej wiadomości: Plan audytu wewnętrznego na rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Plan audytu wewnętrznego na rok 2007

Dodanie nowej wiadomości: Plan audytu wewnętrznego na rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2005

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2005 - [Wszystkie zmiany]

Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Edycja wiadomości Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: fgfg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2007

Wiadomości

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ

Odwołano Dyrektora PEC i Dyrektora ZUK - [Wszystkie zmiany]

Konkurs

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

K O M U N I K A T

Dodanie nowej wiadomości: K O M U N I K A T - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/1/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/1/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 stycznia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/24/06/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/24/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2007

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/27/06/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/27/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2007

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000euro - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 11/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 7/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2007

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 stycznia 2007

Wiadomości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na Zastępcę Kierownika USC

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na Zastępcę Kierownika USC - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na podinspektora ds. ewidencji ludności

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na podinspektora ds. ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/2/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/2/07 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/2/07

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN - 7331/II/2/07 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/1/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN-7331/III/1/07 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2007

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Władze Gminy Pisz

Wybór nowych :przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian