BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 72/3 o powierzchni 200m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 11024.

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 26 stycznia 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 18 sty 2007 08:48
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2007 13:08
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2893 razy