BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2007r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pisz. na lata 2007 – 2015
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję zespół do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007 – 2015 w składzie:
1/ Grażyna Leszczyńska – przewodniczący zespołu
2/ Zbigniew Wdowiarski – członek zespołu
3/ Agnieszka Bogdańska – członek zespołu
4/ Elżbieta Sadłowska – członek zespołu
5/ Jarosław Turski – członek zespołu
6/ Aldona Klimek – członek zespołu
7/ Monika Cwalińska – członek zespołu


§ 2

Zadania zespołu, o którym mowa w § 1 obejmują:
1/ Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007 - 2015
2/ Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007 - 2015.
§ 3

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007 – 2015 należy przygotować do dnia 30.04.2007r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 07:11
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 09:48
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2838 razy