BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek 1129/15, 1129/16, 1129/17, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13021, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Ewa Rogowska,
3. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 17 stycznia 2007 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 14:20
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 15:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2765 razy