BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza oznaczonej nr działki 548/1 o pow. 3108 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13119,w składzie:


1. Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa,
2. Członek komisji - Wnęta Grażyna
3. Członek komisji - Ilewicz Marcin
4. Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 30 stycznia 2007 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 14:26
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 15:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2754 razy